Energiåtervinning

Info om Energiåtervinning

Vi på punkt R AB har stor erfarenhet av att arbeta med effektiv energiåtervinning. Genom att använda oss av de mest effektiva systemen för energiåtervinning i kombination med effektiva styr- och övervakningssystem i kombination med SCADA-databaser, kan vi därmed se till att med utbildning av driftspersonal se till att uppnå de mål som sätter för respektive fastighet. Alla systemval sker på grundval av avancerade LCC- och LCA-analyser där vi nagelfar tekniska prestanda för varje övervägt alternativ som ställs mot varandra.

Energiåtervinning

Kontakta oss för att göra en utvärdering av energiåtervinning