Energianalys

Info om Energianalys

En energianalys betyder att vi på punkt R AB går igenom en fastighets alla energiförbrukande installationer som dokumenteras i digitala inventeringsprotokoll. Vidare ta reda på en byggnads eller anläggnings energiförbrukning under de senaste 3 åren som därefter normalårs korrigeras för uppvärmningsdelen för att kunna se den totala förbrukningsanvändningen för de ingående tekniska försörjningssystemen. I vår energianalys kan vi därefter se vilka effektiva åtgärder som kan implementeras för att förändra anläggningens drift map användning av el-, värme-, kyl- och vattenförbrukning för att därmed minimera den totala användningen av energi och vatten.

Energianalys

Kontakta oss för att göra en energianalys.