Energieffektivt badrum

Process med FTX-badrum.

1. Frisk uteluft tas in = tilluft.

2. Den kalla tilluften värms i en värmeväxlare med hjälp av den varma rumsluften som är på väg att lämna huset = frånluft.

3. Uppvärmd tilluft fördelas i huset.

4. Den förorenade frånluften tas ut från kök och badrum. Ofta finns det en separat kanal från köksfläkten eftersom det annars kan samlas fett i värmeväxlaren, vilket kan vara en brandrisk.

5. Frånluften som har lämnat sin värme till tilluften i värmeväxlaren passerar ut

Energieffektivt badrum fungerar på så sätt:

En tilluftsfläkt och en frånluftsfläkt ventilerar huset via två separata kanalsystem. I ett bostadshus går tilluften till sovrum och vardagsrum medan frånluften tas från kök, badrum och tvättstuga. Värmen överförs från den varma frånluften som är på väg ut till den kalla uteluften som är på väg in i värmeväxlaren. Det går att uppnå en energibesparing på 50-80 procent jämfört med om värmen inte återvinns.

Företag som jobbar energieffektivt

Befinner ni er i Skåne, och planerar byggprojekt för badrum, så jobbar bla Gnistor&Ljus med badrumsrenovering i Malmö, med bla FTX metoder.