Evaporativ kyla

Info om Evaporativ kyla

Information (Evaporativ kyla) punkt R AB har under de senaste 15 åren arbetat aktivt för att hitta alternativa systemlösningar för att skapa kyla. Evaporativ kyla har på den senaste tiden utvecklats till en nivå att man kan sänka dimensionerande uteluft 27oC till en tilluftstemperatur till 19oC. Utvecklingen visar på en potential att sänka tilluftstemperaturen med ytterligare 2-3oC. Denna teknikutveckling har främst skett inom tekniken för Indirekt Evaporativ Kyla. Tekniken med indirekt evaporativ kyla innebär att man sprutar en aerosol av vattendimma i en effektiv motströmsvärmeväxlare i frånluften där värmeväxlaren är byggd i materialet polypropylén och är byggd med robotar för att säkra att värmeväxlare är helt tät mellan till- och frånluft i hela sin längd dvs. är till 100 % rekuperativ.

Evaporativ kyla

Kontakta oss för att göra en utvärdering av evaporativ kyla